Tytuł projektu:

„Opracowanie i wdrożenie udoskonalonej kabiny sanitarnej przez firmę HPL System.”

 

Celem projektu jest wdrożenie do działalności HPL System Sp. z o.o. znacząco ulepszonego produktu – nowoczesnej kabiny WC. Finalnym rezultatem usług doradczych ma być opracowane prototypu nowoczesnej kabiny oraz końcowa dokumentacja techniczno – eksploatacyjna ulepszonego produktu umożliwiająca wdrożenie udoskonalonego produktu do działalności. Rezultatem działań inwestycyjnych ma być wdrożenie do oferty i produkcji znacząco udoskonalonego produktu poprzez zakup centrum obróbczego umożliwiającego jego wytwarzanie. Realizacja projektu wpisuje się w plany rozwojowe HPL System Sp. z o.o. zmierzające do zwiększenia działalności eksportowej. Poprzez zaoferowanie produktu będącego przedmiotem niniejszego projektu HPL System Sp. z o.o. dotrze do szerszego grona odbiorców, zwiększyć ilość sprzedawanych produktów, co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży. W wyniku realizacji projektu zaplanowano wdrożenie ekoinnowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności poprzez zmniejszenie zużycia energii i bardziej efektywne wykorzystanie surowców.

Całkowita wartość projektu: 932 888, 00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 755 600,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 564 260,00 zł